varomas


varomas
power

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • varyti — 1 varyti, vãro, vãrė 1. tr. SD1120, SD244, H, R, MŽ, Sut, I, KBII176, K, Rtr, Š, KŽ, PnmŽ, Nmč, Lb, Aps, Rk, Skp, Krč, Ps, Žg, Plšk, Klk, Sd, Lnk, Als, Žr, Lk, Vdk versti judėti kuria nors linkme, ginti, vyti: Varyt arba gỹt – tai čia tas pats …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atomlaivis — atòmlaivis sm. (1) atomine energija varomas laivas: Praėjo du mėnesiai nuo tos dienos, kai atomlaivis išplaukė iš uosto (sov.) sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • diržinis — 2 diržìnis, ė adj. (2) J, dir̃žinis (1) 1. iš šikšnos padarytas: Ievos (pakanktės) buvo diržìnės Rod. Už ką mušė bernelis diržìniais botagėliais per vienus marškinėlius? Kb. Visi žino, kas yra diržiniai rimbai rš. 2. diržu varomas: Dir̃žinis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dyzelinis — dyzelìnis, ė adj. (2) DŽ2, dizelìnis (2) dyzelio varomas: Dizelìnis traukinys DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • elektrovežis — sm. (1) elektra varomas lokomotyvas: Elektrovežių ir motorvežių naudojimo išplitimas įgalino padidinti geležinkelių pervežamąjį pajėgumą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • garlaivis — sm. (1) Š, DŽ, gar̃laivis (1) garu varomas laivas: Upe plaukė žemyn baltas garlaivis P.Cvir. Garlaivis kelissyk sukaukė ir ėmė eiti A1884,364. Plaukiau garlaiviu J.Jabl. Parkeliavo ... garlaiviu Klaipėdon LC1884,31. Atbulas gar̃laivio ėjimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • irklinis — ìrklinis, ė adj. (1) BŽ48, irklìnis (2) Grg 1. irklais varomas: Du studentai irkline valtimi išplaukė į mares prš. Irkliniai laivai leidosi bėgti rš. 2. tinkamas plaukioti laivais, navigacinis: Tur ... daugybę upių irklinių S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išeiti — išeĩti 1. intr. SD409, R, H einant pasišalinti: Vienas žmogus, išėjęs valandėlę už durų, sugrįžo J.Jabl. Išeit mergytė iš rūtų daržo, vainikėlį pindama KlvD98. Varomas turiu išeiti Blv. Skruzdėlės skyles išeit palieka O. Čia jų būta ir išeita… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išmetinys — išmetinỹs sm. (34b) 1. kas išmetamas, kas išmestas: Išmetiniai draugijos turėjo traukti jungą vargų ir darbų prš. 2. išmestinukas, išgaišinys, nelaikšis: Idant netaptų kaip numirėlė ir kaip išmetinỹs, iškritęs iš įsčios motinos savo A.Baran. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išskleisti — išskleĩsti, išskleĩdžia (ìšskleidžia), ìšskleidė 1. tr. LL211, Š, Rtr plonu sluoksniu išdriekti, iškloti: Skleĩsi, skleĩsi linus, nepaspėsi išskleĩsti – antpula bulbes kasti Sd. Išskleisk kūlį ant stogo stiegdamas J. Senis nutvėrė kūlį,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ištaikyti — KŽ; LL291 1. tr. pasistengti, kad ko užtektų, būtų, liktų, atsirastų: Ji moka ir iš mažai medžiagos ištaikyt Rmš. Toli ganiava – kur čia visiem arti kas ištaikys Iš. O prieš didžiąsias šventes dažna šeimininkė stengėsi ką nors ištaikyti ir Luciui …   Dictionary of the Lithuanian Language